โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่โลกอาชีพ
ติดต่อเรา
Slide หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
420 ชั่วโมง
เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที
โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
และ ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสบส. กระทรวงสาธารณสุข
เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย
สมัครเรียน

ข่าวสาร และ กิจกรรม

01
ธ.ค.
มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หั […]

16
ก.ย.
ร่วมงาน”คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล แ […]

22
ส.ค.
อนันตรักษ์จิตอาสา รุ่น 56

นักเรียนอนันตรักษ์การบริบาล รุ่น 56 ออกหน่วยเคลื่อนที่ว […]

18
ต.ค.
ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตุลาคม 2565

ดูแลสุขภาพดีๆ นะ แม้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยน ไม่ได้เป็นหมอ แ […]

28
ต.ค.
World Stroke Day ประจำปี 2565

28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เภสัชกรหญิงณัฐนรี สีเหลือง […]

07
ก.ย.
ปฐมนิเทศนักเรียนรุ่น 57

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริห […]

Close