โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่โลกอาชีพ
ติดต่อเรา
Slide หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
420 ชั่วโมง
เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที
โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
และ ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสบส. กระทรวงสาธารณสุข
เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย
สมัครเรียน

ข่าวสาร และ กิจกรรม

07
ก.ย.
ปฐมนิเทศนักเรียนรุ่น 57

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริห […]

08
ส.ค.
ส่งฝึกงาน รุ่น 56

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนัตรักษ์การบริบาล ได้ส่ง […]

06
ก.ค.
นิเทศนักเรียนอนันตรักษ์การบริบาล รุ่น 55/3

ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนันตรักษ […]

28
พ.ค.
นักเรียนรุ่น 55/3 หลักสูตรการผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงลงชุมชน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นักเรียนอนันตรักษ์การบริบาล […]

19
พ.ค.
ปฐมนิเทศ นักเรียนรุ่น 56 หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

ยินดีต้อนรับ นักเรียนรุ่น 56 หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ […]

18
พ.ค.
ปฐมนิเทศและส่งฝึกงานนักเรียนรุ่น 55/3 หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ได้พบป […]

Close