โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่โลกอาชีพ
ติดต่อเรา
Slide หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
420 ชั่วโมง
เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที
โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
และ ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสบส. กระทรวงสาธารณสุข
เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย
สมัครเรียน

ข่าวสาร และ กิจกรรม

อบรมแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาส
19
ม.ค.
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

วันที่ 19 มกราคม 2565 โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลเป็นส่ […]

ส่งนักเรียนรุ่น53ฝึกงาน
18
ม.ค.
ส่งนักเรียนรุ่น53 ฝึกงาน

วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนอนัตรักษ์การบริบาล ได้ส่ง […]

25
ธ.ค.
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการก […]

21
ธ.ค.
ตรวจสอบชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียน ผู้ให้บริการ สบส.

สามารถตรวงสอบชื่อผู้ที่ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนกับทางสบส […]

04
ธ.ค.
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานค […]

Close