โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่โลกอาชีพ
ติดต่อเรา
Slide หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
420 ชั่วโมง
เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที
โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
และ ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสบส. กระทรวงสาธารณสุข
เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย
สมัครเรียน

ข่าวสาร และ กิจกรรม

18
มิ.ย.
16
มิ.ย.
บรรยายหัวข้อเรื่อง ชนิดของยาในปัจจุบันและหลักการใช้ยา

เภสัชกรหญิงณัฐนรี สีเหลืองสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรีย […]

26
พ.ค.
ลงเยี่ยมชุมชนรุ่น 60

พว.วนิดา ศิริองอาจ อาจารย์ผู้สอนเรื่องการลงชุมชน และ กา […]

06
มิ.ย.
ปฐมนิเทศนักเรียนรุ่น 61

ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์กา […]

AACผู้ดูแลผู้สูงอายุ
17
พ.ค.
โครงการ Angel Anantarak Care อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 70 ชั่วโมง

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ได้จัดโครงการ Angel Anantar […]

13
เม.ย.
สงกรานต์ 2566

12 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนอนันตรักษ์ […]