News & Events

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(โครงการจัดหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

21 กรกฎาคม 2557