อนันตรักษ์อาสา รุ่น49-51

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564

รงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน นำนักเรียนสาขาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมอนันตรักษ์อาสา สนับสนุนบริการที่โรงพยาบาลหัวหิน
ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลหัวหิน ที่ให้โอกาสพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมดีๆ มีคุณค่า และขอขอบพระคุณพี่ๆพยาบาลทุกท่านที่เอ็นดูพวกเรานะคะ