ข่าวสาร และ กิจกรรม

15
ส.ค.
การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

แค่ก้าวเดียวก็เปลี่ยนอนาคตคุณได้…ก้าวเข้ามาหาเราสิคะ

14
ส.ค.
การดูแลเด็กเล็ก

ภาพบรรยากาศการเรียนปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก ของนักเรียนสาขาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รุ่น36

09
ส.ค.
ทัศนศึกษา

เก็บตกภาพบรรยากาศทัศนศึกษานอกสถานที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช แหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

08
ส.ค.
ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ

สวัสดีเช้าวันพุธ ขอให้ทุกคนมีความสุข 08/08/2018

02
ส.ค.
เปิดประตูใจ เตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

เปิดประตูใจ เตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ 4 ขั้นตอน เมื่อมาเรียนที่ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล

02
ส.ค.
Gala Dinner 20 ปี Hua Hin – Cha Am Tourism Association

ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ (ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล) และภญ.ณัฐนรี สีเหลืองสวัสดิ์ (รองผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล) ได้ร่วมงาน Gala Dinner 20 ปี Hua Hin – Cha Am Tourism Association พร้อมขึ้นมอบเงินสนับสนุน

Close