ข่าวสาร และ กิจกรรม

10
มี.ค.
การล้างมือ 7 ขั้นตอน

ในสถานการณ์ตอนนี้ เชื้อไวรัส โควิด19 กำลังระบาด การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลจึงสำคัญมากๆ ฉะนั้น น้องๆทุกคน จึงรู้จักวิธีการล้างมือ 7ขั้นตอนนะคะ กินร้อน ช้อนกลาง ใส่หน้ากาก ล้างมือ

08
ก.พ.
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ล้างมือให้สะอาดเเละปลอดภัย ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะจ๊ […]

11
ก.พ.
ฝึกภาคปฏิบัติงาน

ส่งนักเรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ ออกฝึกงาน ณ โรงพยาบาลหัวหิน

01
ก.พ.
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลทับใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ

1 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล และผู้เข้าอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 70+70 = 140 ชั่วโมง ในโครงการ women’s Love Power รุ่นที่ 3 ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลทับใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

31
ม.ค.
ลงพื้นที่รพสต.หินเหล็กไฟ

นักเรียนโรงเรียนอนันตรักษ์อนันตรักษ์ และ ผู้เข้าอบรมโครงการ Women’s love power รุ่น 3 ได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ การดูแลผู้ป่วย ณ รพสต.หินเหล็กไฟ

06
ธ.ค.
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง รุ่น 2

คุณโฉลกพร ผลชีวิน (ที่ปรึกษากรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี)
ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น รุ่นที่ 2 จำนวน 10 คน

Close