ข่าวสาร และ กิจกรรม

12
ก.ย.
กิจกรรมอาสาออกหน่วยกับหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่

ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ […]

01
ส.ค.
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียุนอนันตรักษ์การบริบาล หัวห […]

06
ส.ค.
อนันตรักษ์อาสา

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิ […]

24
ส.ค.
มอบตัวนักเรียนฝึกงาน

24 สิงหาคม 2563 นักเรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดู […]

18
ส.ค.
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน ได้จัดบูธที่งานสัปดา […]

04
ก.ค.
กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิ […]

Close