ข่าวสาร และ กิจกรรม

13
ม.ค.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน ร่วมจัดบูธตรวจสุขภาพ และได้ร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด แจกนม ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

04
ม.ค.
สมัครเรียน

สำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อ หรือเปลี่ยนสายงาน อยากเข้าสู่วงการสุขภาพ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติถือเป็นหัวใจของทุกวิชาชีพการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของอนันตรักษ์การบริบาล เพียง 4 เดือน และ 6 เดือน

23
ธ.ค.
อบรม CPR

ภาพบรรยากาศการอบรม การปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ณ ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20
ธ.ค.
รับสมัครนักเรียนใหม่

อย่าบอกตัวเองว่าเราไม่มีวันทำได้ เพราะถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้ว ไม่ว่าเรื่องอะไร ก็ไม่ไกลเกินความสามารถ

18
ธ.ค.
ส่งนักเรียนฝึกงาน

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน ส่งนักเรียนสาขาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รออกฝึกงาน ณ โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

16
ธ.ค.
ออกบูธงานบรรยายพิเศษ

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน ร่วมออกบูธ ในงานบรรยายพิเศษ “บทบาทของนักธุรกิจรุ่นใหม่ กับความเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย”ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

Close